có 10 quả cầu đỏ được đánh số từ 1 đến 10

Câu hỏi:

29/08/2022 9,305

Có 10 trái ngược cầu đỏ ối được đặt số từ là 1 cho tới 10, 7 trái ngược cầu xanh rờn được đặt số từ là 1 cho tới 7 và 8 trái ngược cầu vàng được đặt số từ là 1 cho tới 8. Hỏi đem từng nào cơ hội mang ra 3 trái ngược cầu không giống màu sắc và không giống số.

Bạn đang xem: có 10 quả cầu đỏ được đánh số từ 1 đến 10

Đáp án chính là: A

Ta lựa chọn những trái ngược cầu bám theo trình tự động sau:

Công đoạn 1, Chọn trái ngược cầu xanh: 7 cơ hội lựa chọn (Vì cầu xanh rờn được lựa chọn tuỳ ý từ là 1 cho tới 7)

Công đoạn 2, Chọn trái ngược cầu vàng: đem 7 cơ hội lựa chọn (Vì số tấn công bên trên cầu vàng ko được lựa chọn lại số vẫn tấn công bên trên trái ngược cầu xanh rờn vẫn chọn)

Công đoạn 3, Chọn trái ngược cầu đỏ: đem 8 cơ hội lựa chọn (Vì số bên trên trái ngược cầu đỏ ối lựa chọn ko được lựa chọn lại những số tuy nhiên trái ngược cầu xanh rờn và trái ngược cầu vàng vẫn chọn)

Tổng kết, số cách mang ra 3 trái ngược cầu không giống màu sắc và không giống số là 7.7.8 = 392 cơ hội chọn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong khai triển nhị thức (x + 2y)3 đem từng nào số hạng

Câu 2:

Tính độ quý hiếm \[M = A_{n - 15}^2 + 3A_{n - 14}^3\], hiểu được \[C_n^4 = 20C_n^2\]

Câu 3:

10 group bóng tranh tài bám theo thể thức vòng tròn xoe một lượt, thắng được 3 điểm, hòa 1 điểm, thua thiệt 0 điểm. Kết thúc giục giải đấu, tổng số số điểm của toàn bộ 10 group là 130. Hỏi đem từng nào trận hòa ?

Xem thêm: uống nước gạo lứt có tác dụng gì

Câu 4:

Hệ số của x3y3 trong khai triển nhị thức (1 + x)5(1 + y)5

Câu 5:

Có từng nào số ngẫu nhiên đem 6 chữ số song một không giống nhau nhập bại liệt chứa chấp những chữ số 3, 4, 5 và chữ số 4 đứng cạnh chữ số 3 và chữ số 5?

Câu 6:

Một lớp học tập đem 30 các bạn học viên nhập bại liệt đem 3 cán sự lớp. Hỏi đem từng nào cơ hội cử 4 các bạn học viên lên đường dự đại hội đoàn ngôi trường sao mang đến nhập 4 học viên bại liệt đem tối thiểu 1 cán sự lớp.

Câu 7:

Từ những chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 hoàn toàn có thể lập được từng nào số ngẫu nhiên chẵn đem tía chữ số không giống nhau?

Câu 8:

Lớp 10A đem 15 học viên phái nam và 25 học viên nữ giới. Thầy giáo đem từng nào cơ hội lựa chọn ra một học viên phái nam và một học viên nữ giới nhằm tranh tài cầu lông song phái nam nữ giới.

Câu 9:

Nếu một nhiều giác đều phải sở hữu 44 đàng chéo cánh, thì số cạnh của nhiều giác là:

Câu 10:

Trong khai triển nhị thức \({\left( {2{x^2} + \frac{1}{x}} \right)^n}\) thông số của x3\({2^2}C_n^1\) Giá trị của n là

Câu 11:

Bạn Dũng đem 9 quyển chuyện tranh không giống nhau và 6 quyển tè thuyết không giống nhau. Quý khách hàng Dũng đem từng nào cơ hội lựa chọn ra một cuốn sách nhằm gọi nhập vào buổi tối cuối tuần.

Xem thêm: tỉ số tỉ lệ 2 in 1

Câu 12:

Trong kho đèn tô điểm vẫn đang còn 5 đèn điện loại I, 7 đèn điện loại II, những đèn điện đều không giống nhau về sắc tố và dáng vẻ. Lấy đi ra 5 đèn điện ngẫu nhiên. Hỏi đem từng nào năng lực xẩy ra số đèn điện loại I nhiều hơn thế nữa số đèn điện loại II?

Câu 13:

Từ TP.HCM A cho tới TP.HCM B đem 3 tuyến phố, kể từ TP.HCM A cho tới TP.HCM C đem 2 tuyến phố, kể từ TP.HCM B cho tới TP.HCM D đem 2 tuyến phố, kể từ TP.HCM C cho tới TP.HCM D đem 3 tuyến phố, không tồn tại tuyến phố nào là nối kể từ TP.HCM C cho tới TP.HCM B. Hỏi đem từng nào tuyến phố lên đường kể từ TP.HCM A cho tới TP.HCM D.

Câu 14:

Trong khai triển (x2 – 2x)5 hệ số của số hạng chứa x6 là: