lịch thi đấu bóng đá nữ aff cup 2022

4/7


18.00

SVĐ Binan (Phillipines)

Bạn đang xem: lịch thi đấu bóng đá nữ aff cup 2022

VS


15.00

SVĐ Binan (Phillipines)

VS


18.00

SVĐ Rizal Memorial (Phillipines)

VS

5/7


15.00

SVĐ Binan (Phillipines)

VS


18.00

SVĐ Binan (Phillipines)

VS

6/7


18.00

SVĐ Rizal Memorial (Phillipines)

VS


18.00

SVĐ Rizal Memorial (Phillipines)

VS


15.00

SVĐ Binan (Phillipines)

VS

7/7


18.00

SVĐ Binan (Phillipines)

VS


15.00

SVĐ Binan (Phillipines)

VS

8/7


15.00

SVĐ Rizal Memorial (Phillipines)

VS


18.00

SVĐ Rizal Memorial (Phillipines)

VS


18.00

SVĐ Binan (Phillipines)

VS

9/7


18.00

SVĐ Binan (Phillipines)

Xem thêm: giá mua bản quyền world cup 2022

VS


15.00

SVĐ Binan (Phillipines)

VS

10/7


15.00

SVĐ Rizal Memorial (Phillipines)

VS


18.00

SVĐ Binan (Phillipines)

VS


18.00

SVĐ Rizal Memorial (Phillipines)

VS

11/7


15.00

SVĐ Binan (Phillipines)

VS


18.00

SVĐ Binan (Phillipines)

VS

12/7


18.00

Sân TP Imus Grandstand

VS


18.00

SVĐ Binan (Phillipines)

VS


18.00

SVĐ Rizal Memorial (Phillipines)

VS

13/7


18.00

Sân TP Imus Grandstand

VS


18.00

SVĐ Rizal Memorial (Phillipines)

VS

15/7


15.00 (BK1)

SVĐ Rizal Memorial (Phillipines)


19.00 (BK2)

SVĐ Rizal Memorial (Phillipines)

17/7


15.00 (Tranh3/4)

Xem thêm: vòng tứ kết u23 châu á 2022

SVĐ Rizal Memorial (Phillipines)


19.30 (CK)

SVĐ Rizal Memorial (Phillipines)