thi đấu bóng đá nam sea games

VÒNG BẢNG

29/04/2023
16h00

Bạn đang xem: thi đấu bóng đá nam sea games

Bảng A

SVĐ National

VS

29/04/2023
19h00

Bảng A

SVĐ National

VS

30/04/2023
16h00

Bảng B

SVĐ Prince

VS

30/04/2023
19h00

Bảng B

SVĐ Prince

VS

02/05/2023
16h00

Bảng A

SVĐ National

VS

02/05/2023
19h00

Bảng A

SVĐ National

VS

03/05/2023
16h00

Bảng B

SVĐ Prince

VS

03/05/2023
19h00

Bảng B

SVĐ Prince

VS

04/05/2023
16h00

Bảng A

SVĐ National

VS

04/05/2023
19h00

Bảng B

SVĐ National

VS

06/05/2023
16h00

Bảng B

SVĐ Prince

06/05/2023
19h00

Bảng B

SVĐ Prince

VS

07/05/2023
16h00

Bảng A

SVĐ National

VS

07/05/2023
19h00

Bảng A

SVĐ National

VS

08/05/2023
16h00

Bảng B

SVĐ Prince

VS

08/05/2023
19h00

Bảng B

SVĐ Prince

VS

10/05/2023
16h00

Bảng A

SVĐ National

VS

10/05/2023
19h00

Bảng A

SVĐ National

VS

11/05/2023
16h00

Bảng B

SVĐ Prince

VS

11/05/2023
19h00

Bảng B

SVĐ Prince

VS

VÒNG BÁN KẾT

13/05/2023
16h00

Bán kết 1

SVĐ National

13/05/2023
20h00

Bán kết 2

SVĐ National

TRANH HUY CHƯƠNG ĐỒNG

16/05/2023
16h00

Hạng 3/4

SVĐ National

Xem thêm: in lịch world cup 2022 giá rẻ

TRANH HUY CHƯƠNG VÀNG

16/05/2023
19h30

Chung kết

SVĐ National