thời tiết phú thọ 30 ngày tới

Thứ 7 18/11

mây rải rác

Bạn đang xem: thời tiết phú thọ 30 ngày tới

mây rải rác

mây rải rác

Tốc phỏng gió 1.77 km/h

14° / 25°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:11/05:17

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Chủ nhật 19/11

mây cụm

mây cụm

mây cụm

Tốc phỏng gió 1.17 km/h

16° / 25°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:11/05:17

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 2 20/11

mây thưa

mây thưa

mây thưa

Tốc phỏng gió 1.86 km/h

15° / 26°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:11/05:17

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 3 21/11

bầu trời quang đãng đãng

bầu trời quang đãng đãng

bầu trời quang đãng đãng

Tốc phỏng gió 2.48 km/h

16° / 26°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:11/05:17

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 4 22/11

mây đen ngòm u ám

mây đen ngòm u ám

mây đen ngòm u ám

Tốc phỏng gió 1.46 km/h

17° / 25°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:11/05:17

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 5 23/11

mây đen ngòm u ám

mây đen ngòm u ám

mây đen ngòm u ám

Tốc phỏng gió 1.27 km/h

20° / 24°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:11/05:17

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 6 24/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 2.49 km/h

19° / 28°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:11/05:17

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 7 25/11

mây đen ngòm u ám

mây đen ngòm u ám

mây đen ngòm u ám

Tốc phỏng gió 2.52 km/h

19° / 27°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:11/05:17

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Chủ nhật 26/11

mây đen ngòm u ám

mây đen ngòm u ám

mây đen ngòm u ám

Tốc phỏng gió 1.95 km/h

21° / 23°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:11/05:17

Xem thêm: phim khi em đã lớn tập 1

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 2 27/11

mây đen ngòm u ám

mây đen ngòm u ám

mây đen ngòm u ám

Tốc phỏng gió 1.92 km/h

20° / 28°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:11/05:17

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 3 28/11

mây đen ngòm u ám

mây đen ngòm u ám

mây đen ngòm u ám

Tốc phỏng gió 2.81 km/h

21° / 25°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:11/05:17

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 4 29/11

mây rải rác

mây rải rác

mây rải rác

Tốc phỏng gió 2.81 km/h

20° / 29°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:11/05:17

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 5 30/11

mây đen ngòm u ám

mây đen ngòm u ám

mây đen ngòm u ám

Tốc phỏng gió 1.49 km/h

22° / 24°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:11/05:17

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 6 01/12

mây đen ngòm u ám

mây đen ngòm u ám

mây đen ngòm u ám

Tốc phỏng gió 1.95 km/h

20° / 25°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:11/05:17

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 7 02/12

mây cụm

mây cụm

mây cụm

Tốc phỏng gió 1.56 km/h

19° / 27°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:11/05:17

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Chủ nhật 03/12

mây đen ngòm u ám

mây đen ngòm u ám

mây đen ngòm u ám

Tốc phỏng gió 1.59 km/h

22° / 29°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nẩy lặn

06:11/05:17

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Nhiệt phỏng và tài năng với mưa Phú Thọ 30 ngày tới

Lượng mưa ở Phú Thọ 30 ngày tới

Thời tiết Phú Thọ

mây thưa

22°

mây thưa

Cảm giác như 21°

Bình minh - Hoàng hít ở Phú Thọ

Bình minh/Hoàng hôn

06:11/05:17

Nhiệt phỏng khí hậu ở Phú Thọ

Thấp/Cao

Độ độ ẩm thời điểm hiện tại ở Phú Thọ

Độ ẩm

47%

Áp suất ko khí

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Bản vật dụng khí hậu Windy Phú Thọ

Thời tiết quận thị trấn Phú Thọ