thời tiết thanh sơn phú thọ 10 ngày tới

Áp suất

1017 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:13 17:17

Bầu trời quang đãng đãng

Áp suất

1017 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:13 17:17

Mây rải rác

Áp suất

1019 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:14 17:16

đa phần mây

Áp suất

1020 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:15 17:16

Mây thưa

Áp suất

1021 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:15 17:16

Mưa nhẹ

Áp suất

1023 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:16 17:16

Mưa nhẹ

Áp suất

1024 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:17 17:16

Mây cụm

Áp suất

1022 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:17 17:16

Mây thưa

Áp suất

1020 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:18 17:16

Bầu trời quang đãng đãng

Áp suất

1021 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:19 17:16

Mây cụm

Đã update vài ba giây trước

Mây thưa 16.4°

Mây thưa

Cảm giác như 16.4°.

Dự báo những ngày tới

Mặt trời mọc/lặn

06:13 17:17

Thấp/Cao

15.9°/26.2°

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.71 km/giờ

Xem thêm: in lịch world cup 2022 giá rẻ

Điểm ngưng

13.6 °C

Chỉ số UV

0.12

Tin tức thời tiết