vô địch quốc gia ả rập xê út

 • Kết quả
 • Trực tuyến
 • Nhận định
 • Lịch ganh đua đấu
 • Kèo bóng đá
 • Dự đoán
 • Lịch phân phát sóng
 • BXH
 • Top ghi bàn
 • Thống kê
 • Danh sách CLB

LỊCH THI ĐẤU VĐQG Ả Rập Xê-út mùa giải 2023-2024 - vòng 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 • 24/11 22:00

  Bạn đang xem: vô địch quốc gia ả rập xê út

  Al-Ettifaq

  Al Ittihad(KSA)

  -

  Vòng 14

 • 24/11 22:00

  Al-Taawon

  Al-Riyadh

  -

  Vòng 14

 • 25/11 01:00

  Al-Tai

  Al Raed

  -

  Vòng 14

 • 25/11 01:00

  Al-Nassr

  Al-Akhdoud

  -

  Vòng 14

 • 25/11 22:00

  Al-Hazm

  Al Hilal

  -

  Vòng 14

 • 26/11 01:00

  Al-Wehda

  Al-Khaleej

  -

  Vòng 14

 • 26/11 01:00

  Al Ahli Jeddah

  Al-Shabab(KSA)

  -

  Vòng 14

 • 26/11 01:00

  Al-Fateh

  Al-Feiha

  -

  Vòng 14

 • 26/11 01:00

  Dhamk

  Abha

  -

  Vòng 14

 • 30/11 22:00

  Al-Riyadh

  Al-Hazm

  -

  Vòng 15

 • 30/11 22:00

  Abha

  Al Ahli Jeddah

  -

  Vòng 15

 • 01/12 01:00

  Al Ittihad(KSA)

  Al-Khaleej

  -

  Vòng 15

 • 01/12 22:00

  Al-Feiha

  Dhamk

  -

  Vòng 15

 • 02/12 01:00

  Al Hilal

  Al-Nassr

  -

  Vòng 15

 • 02/12 22:00

  Al-Fateh

  Al-Tai

  -

  Vòng 15

 • 02/12 22:00

  Al-Akhdoud

  Al-Ettifaq

  -

  Vòng 15

 • 03/12 01:00

  Al Raed

  Al-Wehda

  -

  Vòng 15

 • 03/12 01:00

  Al-Shabab(KSA)

  Al-Taawon

  -

  Vòng 15

 • 09/12 01:00

  Al Ahli Jeddah

  Al Raed

  -

  Vòng 16

 • 09/12 01:00

  Al-Khaleej

  Abha

  -

  Vòng 16

 • 09/12 01:00

  Al-Shabab(KSA)

  Al-Ettifaq

  -

  Vòng 16

 • 09/12 01:00

  Al-Tai

  Al Hilal

  -

  Vòng 16

 • 09/12 01:00

  Dhamk

  Al Ittihad(KSA)

  -

  Vòng 16

 • 09/12 01:00

  Al-Hazm

  Al-Fateh

  -

  Vòng 16

 • 09/12 01:00

  Al-Nassr

  Al-Riyadh

  -

  Vòng 16

 • 09/12 01:00

  Al-Taawon

  Al-Feiha

  -

  Vòng 16

 • 09/12 01:00

  Al-Wehda

  Al-Akhdoud

  -

  Vòng 16

 • 15/12 01:00

  Al Ittihad(KSA)

  Al-Nassr

  -

  Vòng 17

 • 15/12 01:00

  Al-Riyadh

  Al-Khaleej

  -

  Vòng 17

 • 15/12 01:00

  Al-Akhdoud

  Al-Tai

  -

  Vòng 17

 • 15/12 01:00

  Al-Fateh

  Al-Shabab(KSA)

  -

  Vòng 17

 • 15/12 01:00

  Al Hilal

  Al-Wehda

  -

  Vòng 17

 • 15/12 01:00

  Al Raed

  Dhamk

  -

  Vòng 17

 • 15/12 01:00

  Abha

  Al-Hazm

  -

  Vòng 17

 • 15/12 01:00

  Al-Ettifaq

  Al-Taawon

  -

  Vòng 17

 • 15/12 01:00

  Al-Feiha

  Al Ahli Jeddah

  -

  Vòng 17

 • 22/12 01:00

  Al-Hazm

  Al Ahli Jeddah

  -

  Vòng 18

 • 22/12 01:00

  Al Ittihad(KSA)

  Al Raed

  -

  Vòng 18

 • 22/12 01:00

  Al-Nassr

  Al-Ettifaq

  -

  Vòng 18

 • 22/12 01:00

  Al-Wehda

  Al-Riyadh

  -

  Vòng 18

 • 22/12 01:00

  Al-Taawon

  Al-Fateh

  -

  Vòng 18

 • 22/12 01:00

  Al-Akhdoud

  Al-Shabab(KSA)

  -

  Vòng 18

 • 22/12 01:00

  Al Hilal

  Abha

  -

  Vòng 18

 • 22/12 01:00

  Al-Khaleej

  Al-Feiha

  -

  Vòng 18

 • 22/12 01:00

  Dhamk

  Al-Tai

  -

  Vòng 18

 • 29/12 01:00

  Al-Shabab(KSA)

  Al-Wehda

  -

  Vòng 19

 • 29/12 01:00

  Al Ahli Jeddah

  Al-Khaleej

  -

  Vòng 19

 • 29/12 01:00

  Al-Fateh

  Al-Akhdoud

  -

  Vòng 19

 • 29/12 01:00

  Al Raed

  Abha

  -

  Vòng 19

 • 29/12 01:00

  Al-Tai

  Al Ittihad(KSA)

  -

  Vòng 19

 • 29/12 01:00

  Xem thêm: baobongda?trackid=sp 006

  Al-Taawon

  Al-Nassr

  -

  Vòng 19

 • 29/12 01:00

  Al-Ettifaq

  Al-Hazm

  -

  Vòng 19

 • 29/12 01:00

  Al-Feiha

  Al Hilal

  -

  Vòng 19

 • 29/12 01:00

  Al-Riyadh

  Dhamk

  -

  Vòng 19

 • 16/02 01:00

  Al-Nassr

  Al-Fateh

  -

  Vòng đôi mươi

 • 16/02 01:00

  Dhamk

  Al-Shabab(KSA)

  -

  Vòng đôi mươi

 • 16/02 01:00

  Abha

  Al-Taawon

  -

  Vòng đôi mươi

 • 16/02 01:00

  Al-Hazm

  Al-Feiha

  -

  Vòng đôi mươi

 • 16/02 01:00

  Al Ittihad(KSA)

  Al-Riyadh

  -

  Vòng đôi mươi

 • 16/02 01:00

  Al-Wehda

  Al-Tai

  -

  Vòng đôi mươi

 • 16/02 01:00

  Al-Akhdoud

  Al Ahli Jeddah

  -

  Vòng đôi mươi

 • 16/02 01:00

  Al Hilal

  Al Raed

  -

  Vòng đôi mươi

 • 16/02 01:00

  Al-Khaleej

  Al-Ettifaq

  -

  Vòng đôi mươi

 • 23/02 01:00

  Al-Riyadh

  Al Raed

  -

  Vòng 21

 • 23/02 01:00

  Al-Taawon

  Al-Akhdoud

  -

  Vòng 21

 • 23/02 01:00

  Al-Fateh

  Dhamk

  -

  Vòng 21

 • 23/02 01:00

  Al-Hazm

  Al-Khaleej

  -

  Vòng 21

 • 23/02 01:00

  Al Ittihad(KSA)

  Al-Wehda

  -

  Vòng 21

 • 23/02 01:00

  Al-Shabab(KSA)

  Al-Nassr

  -

  Vòng 21

 • 23/02 01:00

  Al-Tai

  Al Ahli Jeddah

  -

  Vòng 21

 • 23/02 01:00

  Al-Ettifaq

  Al Hilal

  -

  Vòng 21

 • 23/02 01:00

  Al-Feiha

  Abha

  -

  Vòng 21

 • 08/03 01:00

  Al-Nassr

  Al-Hazm

  -

  Vòng 22

 • 08/03 01:00

  Al-Wehda

  Al-Taawon

  -

  Vòng 22

 • 08/03 01:00

  Al Ahli Jeddah

  Al-Fateh

  -

  Vòng 22

 • 08/03 01:00

  Al Hilal

  Al Ittihad(KSA)

  -

  Vòng 22

 • 08/03 01:00

  Abha

  Al-Tai

  -

  Vòng 22

 • 08/03 01:00

  Al-Khaleej

  Al-Shabab(KSA)

  -

  Vòng 22

 • 08/03 01:00

  Al Raed

  Al-Feiha

  -

  Vòng 22

 • 08/03 01:00

  Dhamk

  Al-Ettifaq

  -

  Vòng 22

 • 08/03 01:00

  Al-Akhdoud

  Al-Riyadh

  -

  Vòng 22

 • 15/03 01:00

  Al-Ettifaq

  Abha

  -

  Vòng 23

 • 15/03 01:00

  Al-Riyadh

  Al Hilal

  -

  Vòng 23

 • 15/03 01:00

  Al-Taawon

  Al Ahli Jeddah

  -

  Vòng 23

 • 15/03 01:00

  Dhamk

  Al-Wehda

  -

  Vòng 23

 • 15/03 01:00

  Al Ittihad(KSA)

  Al-Akhdoud

  -

  Vòng 23

 • 15/03 01:00

  Al-Fateh

  Al-Khaleej

  -

  Vòng 23

 • 15/03 01:00

  Al-Shabab(KSA)

  Al-Feiha

  -

  Vòng 23

 • 15/03 01:00

  Al-Tai

  Al-Hazm

  -

  Vòng 23

 • 15/03 01:00

  Al-Nassr

  Al Raed

  -

  Vòng 23

 • 29/03 01:00

  Al-Hazm

  Al-Shabab(KSA)

  -

  Vòng 24

 • 29/03 01:00

  Al-Khaleej

  Al-Akhdoud

  -

  Vòng 24

 • 29/03 01:00

  Al-Tai

  Al-Ettifaq

  -

  Vòng 24

 • 29/03 01:00

  Al Ahli Jeddah

  Al-Nassr

  -

  Vòng 24

 • 29/03 01:00

  Al Hilal

  Dhamk

  -

  Vòng 24

 • 29/03 01:00

  Al Raed

  Al-Taawon

  -

  Vòng 24

 • 29/03 01:00

  Al-Feiha

  Al-Riyadh

  -

  Vòng 24

 • 29/03 01:00

  Abha

  Al-Wehda

  -

  Vòng 24

 • 29/03 01:00

  Al-Fateh

  Al Ittihad(KSA)

  -

  Vòng 24

 • 05/04 00:00

  Al-Ettifaq

  Al Ahli Jeddah

  -

  Vòng 25

  Xem thêm: lịch thi đấu fifa club world cup 2016

Tên giải đấu VĐQG Ả Rập Xê-út
Tên khác
Tên Tiếng Anh Saudi Professional League
Ảnh / Logo VĐQG Ả Rập Xê-út 2023-2024
Mùa giải hiện tại tại 2023-2024
Mùa giải chính thức ngày
Mùa giải kết thúc giục ngày
Vòng đấu hiện tại tại 12
Thuộc Liên Đoàn
Ngày trở thành lập
Số lượng group bóng (CLB)

Xem lịch tranh tài VĐQG Ả Rập Xê-út thời điểm hôm nay mới nhất nhất: lịch thẳng đá bóng vòng Vô địch Ả Rập Xê-út mùa giải 2023-2024 tranh tài nhập sáng sủa, chiều và tối ni. Lịch tranh tài đá bóng VĐQG Ả Rập Xê-út vòng Vô địch mùa giải 2023-2024: tổ hợp lịch đá bóng VĐQG Ả Rập Xê-út tối tối ni và rạng sáng sủa mai CHÍNH XÁC. Cập nhật lịch tranh tài đá bóng Ả Rập Xê-út mới nhất nhất: tổ hợp LTĐ, BXH và KQ VĐQG Ả Rập Xê-út tranh tài tối tối ni và ngày mai liên tiếp 24/7 SỚM và NHANH nhất.

Giải đá bóng VĐQG Ả Rập Xê-út là giải đấu tiên phong hàng đầu nhập khối hệ thống giải đấu đá bóng Ả Rập Xê-út. Lịch tranh tài đá bóng Ả Rập Xê-út trực tuyến thời điểm hôm nay và ngày mai gồm những: lịch tranh tài giải Vô địch Quốc Gia Ả Rập Xê-út (giải VĐQG), Hạng nhất (Hạng 1) và Hạng nhì Ả Rập Xê-út (Hạng 2). Xem lịch tranh tài không thiếu vòng tứ kết, chào bán kết và trận chung cuộc Cúp Quốc Gia Ả Rập Xê-út. Bên cạnh đó, LTĐ BĐ VĐQG Ả Rập Xê-út tối và tối ni chiếu thẳng bên trên những kênh truyền hình thể thao/bóng đá K+, VTV và FPT Play SỚM nhất.

Cập nhật: